Scaena

Stadig driver tillsammans med Mikael Jernberg, teaterproduktionsbolaget Scaena. Scaena producerar tillsammans med manusförfattare, regissörer och skådespelare scenföreställningar och turnéer.
Scaena ingick 2015 ett samarbete med Scandic och producerar för tillfället huvudsakligen produktioner för nyöppnade Vasateatern.

Stadig

Elfviksvägen 64
181 47 Lidingö

+46 70 735 33 75
info@stadig.se