Vasateatern

I augusti 2015 blev det klart att Stadigs My Blomgren, tillsammans med Mikael Jernberg, blir repertoaransvarig på Vasateatern från och med september 2016.

Vasateatern har anor från 1890-talet och är en av de äldsta teatrarna i Sverige. Byggnaden, tidigare känd som det Lundbergska palatset, inhyser i dag främst hotellet Scandic Grand Central. Teatern, som numera är K-märkt, ritades av Fredrik Ekberg och är tidstypisk med sina väggmålningar och den ornamenterade teatersalongen. Just nu pågår en renovering och samtliga ytskikt (foajé, balkong och scenrum) kommer att bevaras i sin ursprungliga utformning.

Vasan har haft legendariska teaterdirektörer som Gösta Ekman den äldre på 1930-talet och Karl Gerhard på 1950-talet. Glansperioden anses ha varit under Karl Gerhards och sonen Per Gerhards tid då dramatiska pjäser varvades med komedier. Stora delar av den svenska skådespelareliten från förr har beträtt Vasans scen – som Stig Järrel, Gunnar Björnstrand, Hjördis Petterson, Carl-Gustaf Lindstedt, Inga Tidblad, Edvin Adolphson och Jarl Kulle. Men även mer sentida som Börje Ahlstedt, Krister Henriksson, Mikael Persbrandt och Suzanne Reuter.

Foto: Scandic Grand Central

Stadig

Elfviksvägen 64
181 47 Lidingö

+46 70 735 33 75
info@stadig.se